Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tantárgyak - Neveléstudomány MA - 2009/2010. II. félév

2010.01.21

A közhasznú információs források ismerete és használata

Oktató: Györe Géza

Az első előadás alkalmával kapott feladatok (3) elvégzését követően lehet a hallgatókat vizsgára bocsájtani. A vizsga tartalma a kapott feladatok bemutatása, a saját írások "megvédése", illetve a vizsgatárs témáinak ismerete. 

 

 

Innovációs célú kutatások  I.

 Oktató: Dr. Czakó Kálmán

Innováció célú kutatások ismerete és egy önálló kutatás bemutatása.

 

Képességek fejlődése és fejlesztése

 Oktató: Dr. Zsolnai Józsefné

 

Neveléselmélet - pedagógiai antropológia

 Oktató: Dr. Czakó Kálmán

 A félév teljesítésének módja, egy tétel önálló kidolgozása. Összesen 10 tétel kerül kiadásra, amely a vizsgán szerepelni fog. 

Oktatási rendszerek az EU-ban

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv aláírási feltételek

 Tantárgy adatai

Tantárgy neve Oktatási rendszerek az EU-ban

Tantárgy kódja: PATLPPM1130

Kurzus(ok):

Modelltantervbeli félév:

Óraigény:

Számonkérés módja1:

folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel

folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül

vizsgaidőszakon belüli számonkérés

félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja

Kreditpont: 3

Kötelező előtanulmány (ok) neve (i), kódja (i):

  -

Tantárgyfelelős neve: Bognárné Kocsis Judit  oktató: Bognárné Kocsis Judit

Tantárgyi követelmények, aláírási feltételek

Előadás látogatása  kötelező           nem kötelező

Gyakorlat látogatása  kötelező             nem kötelező

Félévközi beadandó feladatok:

 

Félévközi beszámolók, kis zárthelyik:

 

Zárthelyik száma:

Zárthelyik pótlásának lehetősége:

-        ha igazoltan hiányzott:

-        ha igazolatlanul hiányzott:

Gyakorlati jegy kialakításának módja:

-

 

Megajánlott gyakorlati jegy kialakításának módja:

Gyakorlati jegy kialakításának módja ismétlővizsgán:

 

Sikeres gyakorlati jegy javításának módja:

Laborgyakorlat pótlásának lehetősége és feltétele:

Leckekönyv aláírás feltétele: aktív órai jelenlét

 

Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége és feltétele:

 A tárgy ismételt felvétele.

Vizsgára bocsátás feltétele: Az aláírás megszerzése, a kapcsolódó fogalmak megfelelő szintű ismerete 

Vizsgajegy kialakításának módja: A szóbeli vizsgán húzott tétel kifejtésével.

 

Megajánlott vizsgajegy kialakításának módja:

1 – ezen besorolást a TVSZ III. fejezet 15.§ (2) alapján kell végezni

2 – ezen besorolást a TVSZ II. fejezet 7.§ (1) alapján kell végezni

 

Oktatási rendszerek az EU- ban – (szóbeli) kollokviumi tételek

 

A felkészülést az órai jegyzet támogatja a jelzett irodalmakon kívül.

 

1. Az oktatási rendszerek kihívásai az ezredfordulón. Az oktatás és a gazdaság kapcsolata.

    Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (57-66.o.) OkkerKft.

                                                              

2. A modern gazdaság által igényelt készségek

     Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (66-77.o.)

 

3. Új igények. Élethosszig tartó tanulás – tanuló társadalom

    Halász Gábor(2001): A magyar közoktatás az ezredfordulón (77-85.o.)

 

4. Az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat

  Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (85-97.o.)

 

5. A közoktatás és a társadalmi kohézió (leszakadás, iskolai kudarc)

  Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (97-107.o.)

 

6. Innováció és alkalmazkodás az oktatásban

   Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (108-120.o.)

 

7. Minőség és értékelés az oktatásban

  Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (120-135.o.)

 

 8. Az oktatási rendszerek szabályozása (felelősségmegosztás, együttműködés, partnerség)

  Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (136-1149.o.)

 

9. A pedagógusmunka ezredfordulós kihívásai

   Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (149-163.o.)

 

10. Európai integráció, globalizálódás. EU oktatási programjai. EU oktatási   prioritásai.

    Halász Gábor(2001 ): A magyar közoktatás az ezredfordulón (163-178.o.)

 

+ két választott EU ország oktatási rendszerének ismertetése, összehasonlítása

Az interneten is elérhető anyagok: (Új Pedagógiai Szemle)

 

Benedek András: Magyarország és az egész életen át tartó tanulás

 

Loboda Zoltán: Az oktatás és Európa

 

Apáti Anna Zita: Az egységes európai térség kialakulásának esélyei

 

Hannah Arendt: Az oktatás válsága

 

Mihály Ildikó: Az oktatás jövője – a jövő oktatása

 

Pásztor Júlia: Az oktatás kulcskérdései Európában

 

Lannert Judit – Mártonfi György: Az oktatási rendszer és a tanulói továbbtanulás

 

 

Pedagógiai szociálpszichológia

 Oktató: Tóth-Márhoffer Márta

A vizsgára bocsájtás feltétele: két téma kiválasztása és kidolgozása 2-5 oldalban.

 

Tantervelméletek

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv aláírási feltételek

 Tantárgy adatai

Tantárgy neve Tantervelméletek

Tantárgy kódja: PATLPPM113T

Kurzus(ok):

Modelltantervbeli félév:

Óraigény:

Számonkérés módja1:

folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel

folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül

vizsgaidőszakon belüli számonkérés

félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja

Kreditpont: 3

Kötelező előtanulmány (ok) neve (i), kódja (i):

  -

Tantárgyfelelős neve: Bognárné Kocsis Judit         oktató: Bognárné Kocsis Judit

Tantárgyi követelmények, aláírási feltételek

Előadás látogatása  kötelező           nem kötelező

Gyakorlat látogatása  kötelező             nem kötelező

Félévközi beadandó feladatok:

 NAT-ról készített elemzés a megadott szempontok alapján

Félévközi beszámolók, kis zárthelyik:

 

Zárthelyik száma:

Zárthelyik pótlásának lehetősége:

-        ha igazoltan hiányzott:

-        ha igazolatlanul hiányzott:

Gyakorlati jegy kialakításának módja:

-

 

Megajánlott gyakorlati jegy kialakításának módja:

Gyakorlati jegy kialakításának módja ismétlővizsgán:

 

Sikeres gyakorlati jegy javításának módja:

Laborgyakorlat pótlásának lehetősége és feltétele:

Leckekönyv aláírás feltétele:

 Aktív órai jelenlét, a kiadott feladat teljesítése.

 

Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége és feltétele:

 A tárgy ismételt felvétele.

Vizsgára bocsátás feltétele: Az aláírás megszerzése, a kapcsolódó fogalmak megfelelő szintű ismerete 

Vizsgajegy kialakításának módja: A szóbeli vizsgán húzott tétel kifejtésével.

 

Megajánlott vizsgajegy kialakításának módja:

1 – ezen besorolást a TVSZ III. fejezet 15.§ (2) alapján kell végezni

2 – ezen besorolást a TVSZ II. fejezet 7.§ (1) alapján kell végezni

 

 

Tantervelmélet – (szóbeli) kollokviumi tételek

bkocsisj@almos.uni-pannon.hu

 

 

A felkészülést az órai jegyzet támogatja a jelzett irodalmakon kívül.

                                                                                             

 1. A tanterv fogalmának változatai, kétpólusú tartalmi szabályozás

       Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest. (155-172. o.)

      Ballér Endre(): Tantervelmélet és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Budapest. (7-17.o.)

    Szabó László Tamás (2002): Tantervelmélet. Debrecen, DE Kiadó (11-17)

 

 1. A tanterv filozófiai gyökerei, tantervelméletek Magyarországon XIX-XX. században

Réthy Endréné (1998): Oktatáselméleti irányzatok (9-36) In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó

Szabó László Tamás (2002): Tantervelmélet. Debrecen, DE Kiadó (51-63)

 

           

3. Az oktatás tartalma. Az oktatás tartalmának alakulása a nevelés történetében.

 

Nahalka István (1998): Az oktatás tartalma. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (190-199. o.)

      Szabó László Tamás (2002): Tantervelmélet. Debrecen, DE Kiadó (26-30)

 

 1. A művelődési anyag kiválasztása és elrendezése. Az iskolai művelődési anyag kiválasztásának fő tényezői (Tyler modell). A tantervi integráció. A tananyag struktúrája

     Ballér Endre(): Tantervelmélet és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Budapest. (39-65.o.)

    Szabó László Tamás (2002): Tantervelmélet. Debrecen, DE Kiadó (31-37)

 

 1. A tanterv és a társadalmi folyamatok közötti viszony.

     Nahalka István (1998): Az oktatás tartalma. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (45-74. o.)

 

 1. NAT története, tartalma

www.okm.gov.hu/kozoktatas/.../nemzeti-alaptanterv-nat

ofi.hu/tudastar/jelentes.../1-4-nemzeti-alaptanterv

www.baranyi.hu/nat-4.pdf

ww.sulinet.hu/tart/cikk/ck/0/9104/1

    Szabó László Tamás (2002): Tantervelmélet. Debrecen, DE Kiadó (78-90)

 

 1. Tartalom - kiválasztás, célképzés.

 

Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Tankönyvkiadó, Budapest. (128-129. o.),

 Nahalka István (1998): Az oktatás tartalma. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (200-201. o.),

 Kotschy Beáta (1998): Az oktatás célrendszere. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (161-173. o.)

 

 1. A pedagógiai értékelés.  (Tyler értékelési modellje) Az értékelés funkciói, szerepe

Golnhofer Erzsébet (1998): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (392-414. o.),

 

 1. Az iskolai oktatómunka tervezése. A tervezési tevékenység sajátosságai. A tervezés modelljei

Kotschy Beáta (1998): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (465-470. o.)

 

 1. A tervezés különböző szintjei és dokumentumai

     Kotschy Beáta (1998): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (470-486. o.)

 

 

A tantervelmélete kurzustárgy teljesítésének feltétele:

Dolgozat

Elemzés a Nemzeti alaptanterv 2007-es felülvizsgált változatáról (bevezetés, célok 1-22.o.+ legalább egy műveltségi terület) a következő kérdések alapján (a válasz 900-1800 leütés között legyed kérdésenként), az elvárt terjedelem min. 5- 8 oldal, 12-es betűméret (Times New Roman), 1,5-es sortávolság.

 További információk a közös e-mail fiók dokumentumai között!

 

A dolgozat leadási határideje: 2010. április 23.

 

 

Akciókutatások I

 

 

Iskolaszociológiai szemléletek és szakirodalom

 Oktató: Dr. Czakó Kálmán

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, egy idegen nyelvű forrás feldolgozása a kurzus témájához szorosan illeszkedve.

 

Kutatások a nevelésszociológiában

 Oktató: Dr. Czakó Kálmán

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele, egy nevelésszociológiai kutatás elvégzése egyénileg vagy csoportban.

 

Neveléstudományi modellek és paradigmák

 Oktató: Dr. Czakó Kálmán

A félév teljesítésének módja, egy önálló téma kidolgozása 15-20 oldalba. A kollokvium a téma megvédése.

 

Oktatásstatisztikai elemzések

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv aláírási feltételek

 Tantárgy adatai

Tantárgy neve Oktatásstatisztikai elemzések

Tantárgy kódja: PATLPPM122E

Kurzus(ok):

Modelltantervbeli félév:

Óraigény:

Számonkérés módja1:

folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel

folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül

vizsgaidőszakon belüli számonkérés

félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja

Kreditpont: 2

Kötelező előtanulmány (ok) neve (i), kódja (i):

  -

Tantárgyfelelős neve: Bognárné Kocsis Judit   oktató: Bognárné Kocsis Judit

Tantárgyi követelmények, aláírási feltételek

Előadás látogatása  kötelező           nem kötelező

Gyakorlat látogatása  kötelező             nem kötelező

Félévközi beadandó feladatok: pedagógiai mérések és oktatásstatisztikai elemzések elvégzése

 

Félévközi beszámolók, kis zárthelyik:

 

Zárthelyik száma:

Zárthelyik pótlásának lehetősége:

-        ha igazoltan hiányzott:

-        ha igazolatlanul hiányzott:

Gyakorlati jegy kialakításának módja:

- A leadott anyagok és az órai munka alapján.

 

Megajánlott gyakorlati jegy kialakításának módja:

Gyakorlati jegy kialakításának módja ismétlővizsgán:

 

Sikeres gyakorlati jegy javításának módja:

Laborgyakorlat pótlásának lehetősége és feltétele:

Leckekönyv aláírás feltétele:

 Aktív órai jelenlét

Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége és feltétele:

 A tárgy ismételt felvétele.

Vizsgára bocsátás feltétele:

 

Vizsgajegy kialakításának módja:

 

Megajánlott vizsgajegy kialakításának módja:

1 – ezen besorolást a TVSZ III. fejezet 15.§ (2) alapján kell végezni

2 – ezen besorolást a TVSZ II. fejezet 7.§ (1) alapján kell végezni

 

 

Oktatásstatisztikai elemzések kurzustárgy teljesítésének feltétele

 Dolgozat

 1. feladat

20-25 fős mintán elvégzett leíró statisztikai és matematikai statisztikai mérések elvégzése, részletes dokumentálása, értékelése, elemzése.

A minimálisan elvárt terjedelem: 4 oldal

 

 1. feladat

Oktatásstatisztikai mutatók elemzése választott adatok, mérési eredmények felhasználásával. (pl. Jelentés a magyar közoktatásról…, PISA vizsgálatok, stb.) 

A minimálisan elvárt terjedelem: 4 oldal

 

Az elkészített dolgozatokra vonatkozó előírások:

12-es betűméret (Times New Roman),

1,5-es sortávolság.

 

A dolgozatok leadási határideje: 2010. április 23.

 

 

Szociológiai alapismeretek

 

Tantárgyi követelmények és leckekönyv aláírási feltételek

 Tantárgy adatai

Tantárgy neve Szociológiai alapismeretek

Tantárgy kódja:

Kurzus(ok):

Modelltantervbeli félév: 1

Óraigény:

Számonkérés módja1:

folyamatos számonkérés javítóvizsga lehetőséggel

folyamatos számonkérés javítási lehetőség nélkül

vizsgaidőszakon belüli számonkérés

félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja

Kreditpont:

Kötelező előtanulmány (ok) neve (i), kódja (i):

  -

Tantárgyfelelős neve:                                          oktató: Thun Éva

Tantárgyi követelmények, aláírási feltételek

Előadás látogatása  kötelező           nem kötelező

Gyakorlat látogatása  kötelező             nem kötelező

Félévközi beadandó feladatok:

 Valamely kijelölt olvasmány alapján beszámoló készítése és előadása

Félévközi beszámolók, kis zárthelyik:

 

Zárthelyik száma:

Zárthelyik pótlásának lehetősége:

-        ha igazoltan hiányzott:

-        ha igazolatlanul hiányzott:

Gyakorlati jegy kialakításának módja:

-

 

Megajánlott gyakorlati jegy kialakításának módja:

Gyakorlati jegy kialakításának módja ismétlővizsgán:

 

Sikeres gyakorlati jegy javításának módja:

Laborgyakorlat pótlásának lehetősége és feltétele:

Leckekönyv aláírás feltétele:

 Az előadások rendszeres látogatása.

Megtagadott aláírás pótlásának lehetősége és feltétele:

 A tárgy ismételt felvétele.

Vizsgára bocsátás feltétele:

 Az előadások rendszeres látogatás és a félévközi beadandó feladat elkészülte.

Vizsgajegy kialakításának módja:

- félévközi beadandó feladat: 20 %

-a megadott kollokviumi témakörök egyikéből szóbeli vizsgafelelet: 80%

Megajánlott vizsgajegy kialakításának módja:

- félévközi beadandó feladat: 20 %

-a megadott kollokviumi témakörök egyikéből 15-20 old. terjedelmű tanulmány: 80%

1 – ezen besorolást a TVSZ III. fejezet 15.§ (2) alapján kell végezni

2 – ezen besorolást a TVSZ II. fejezet 7.§ (1) alapján kell végezni

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Online Pharmacy India Elllows

(EllFeva, 2019.10.11 13:22)

Sildenafil Generique 20 Mg Cialis 5 Mg Son Prix <a href=http://curerxfor.com>viagra</a> Amoxicillin Veterinary Use Cats