Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tantárgyak - Neveléstudomány MA - 2009/2010. I. félév

2010.01.21

Pedagógiai problématörténet, történeti antropológia

Dr. Tóthpál József

Hasznos: filozófiai személyek és elméleteik ismerete.

Bibligoráfia (saját ajánlás):

1. Bábosik Zoltán: Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfiozófiában. Elte Eötvös Kiadó, Budapest, 2006.

2. Bábosik Zoltán: Irányzatok és elméletek a nevelésfilozófiában. Okker Kiadó, Budapest, 2004.

3. Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiában. Holnap Kiadó, Budapest, 2004.

4. Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Helikon Kiadó, Budapest, 2008.

5. Claude Lévi-Strauss: Strukurális antropológia I-II. Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

6. Kamarás István: Bevezetés az embertanba. PSZMP Programiroda, Budapest, é.n.

7. Mészáros I.: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe.

8. Pukánszky: A gyermekkor története.

(A teljes kötet megtalálható a honlap linkjei között)

9. Buckingham: A gyermekkor halála után.

 

Feladatok:

 

Nevelésszociológiai információ

Dr. Czakó Kálmán

Hasznos: Neveléselméletek ismeretek, személyek és elméleteik (pl.: Bronfrenbrenner Ulrie, Habermas stb...). A szociológia fogalma, folyamata és szintjei, képletek.

Bibliográfia:

1. Zrinszky László: Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002.

2. Anthony Giddens: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

3. Jelentés a magyar közoktatásról 2006.

www.oki.hu/oldal.php

4. Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa

www.ksh.hu

Feladatok:

Beadandó, 2009. szeptember 18.

A nevelés területeiből ki kell választani egy ikonszemélyt (tanár, közgazdász, jogász stb.) és három aspektusban kifejteni az ikonszemélyek nevelését és képzését- azt, hogy hogyan jön létre. A személy társadalomban való szerepe, képzése, jelenléte. Az aspektusok: szociológia, szociálpszichológia, oktatásszociológia.

Adatforrás: KSH és a Jelentés a magyar közoktatásról 2006.

Fontos, hogy megfelelő adatmennyiséggel és érvekkel támasszuk alá írásunkat!

Formai követelmények:

Györe Géza: Tudományos írásművek elkészítésének formai követelményei a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetében. Pápa, 2008.

 - 10 oldal

- 5-6 dia Power Point

- Előadás

 

A neveléstudomány szaknyelve

Paksi László

Hasznos: a tantárgyhoz kapcsolódó szakirodalmak feldolgozása és ismerete.

Bibliográfia:

1. Kurtán Zsuzsa: Szakmai nyelvhasználat. 121-153.p.

2. Hársing László: Tudományelméleti kisenciklopédia.

3. Zsolnai József: A pedagógia új rendszere címszavakban.

4. Zsolnai József: A tudomány egésze.

5. Schranz András (szerk.): A tudomány térképe.

6. Zsolnai József: Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia.

7. Norbert Kluge: Bevezetés a rendszeres pedagógiába.

8. Gaston Mialaret: Az oktatástudományok.

9. Kozma Tamás: A neveléstudomány szaknyelve. 71-101. p.

209.85.129.132/search

10. Zöld Könyv - A magyar közoktatás megújításáért 2008.

Szakmai folyóiratok:

1. Új Pedagógiai Szemle

www.oki.hu/oldal.php

2. Fejlesztő pedagógia

3. Educatio

4. Iskoakultúra

5. Magyar Pedagógia

6. Scientia Pannonica

www.scientiapannonica.hu/

 

Feladatok:

Egy szabadon választott neveléstudományi szakszöveg elemzése.

Határidő: 2009. december 11.

 

Fontos!

Határidő: 2009. szeptember 18.

http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/index.htm

Az Iskolakultúra legújabb számában (2009. július-augusztus) megjelent egy cikk, amelyet Knausz Imre írt.

Címe: A kompetencia szerkezete és a kompetencia alapú oktatás. 2009. július-augusztus

Ezt a cikket kellene elolvasni a holnapi (szept. 18-i) előadásra.

 

Világgazdasági változások és az oktatás

Thun Éva

Hasznos: A gazdaságtani alapismeretek elsajátítása, szakirodalmak áttekintése, alapfogalmak és definíciók ismerete.

Tipp: HVG - folyóirat

www.hvg.hu/

Bibliográfia:

1. Grzegorz W. Kolodko: Megatrendek. Akadémia Kiadó, Budapest, 2009.

2. Polonyi István: Az oktatás gazdaságtana. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.

3. www.ec.europa.eu/magyarorszag/index_hu.htm

Feladatok:

 

Tanítás- és tanuláselméletek

Bognárné Kocsis Judit

Hasznos: Nevelésfilozófiai és neveléstörténeti ismeretek.

Bibliográfia:

1. Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek.

2. Falus Iván: Didaktika.

3. Halász Gábor: Az oktatási rendszer.

4. Csorba Ferenc: Paradigmák és történetiség, mint integráló elvek a természettudomány oktatásában.

Feladatok:

Kiválasztani egy neveléstörténeti személyt és elemezni annak elméletét, személyét, tanítását és a tanulásról vallott elképzeléseit.

Követelmény: 5-8 oldal

 

A társadalmi változás elmélete

Thun Éva

 Hasznos: sites.google.com/site/thunevaoktatas/2009-2010-1

 A tanárnő készített egy saját web lapot, ahova feltölt minden tantárggyal kapcsolatos tudnivaló, ismeretet. Ezt érdemes böngészni, itt minden megtalálható. Én többet nem is töltök fel ezzel kapcsolatban. Ha esetleg valakinek kérdése van, várom!

 

Kognitív pszichológia

Tóth-Márhoffer Márta

  Az tantárggyal kapcsolatos elméleti anyagok a közös e-mail fiók dokumentumai között megtalálható. Köszönet a feltöltésért!

Kollokvium:

Január 9. (szombat) 9:00 írásbeli vizsga

              16. (szombat) 13:00 szóbeli

              22. (péntek) 9:00 írásbeli UV

Beadandó az ajánlott jegyért:

1. A tematikában szereplő téma kidolgozása

2. Ajánlott irodalomban szereplő 1 fejezet kiválasztása, annak feldolgozása, értelmezése. Illetve a www.kognitiv.lap.hu -ról is lehet választani.

Határidő:

A felvett vizsgaidőpont előtt min. 3 nappal el kell küldeni az anyagot!

E-mail: martimarhoff@gmail.com

 

Neveléslélektan

Tóth-Márhoffer Márta

  Kollokvium:

December 18. (péntek) 14:00 szóbeli

Január 5. (kedd) 15:00 Veszprém

             9. 11:00

             22. UV 11:00 írásbeli

Beadandó:

1. Kutatási terv készítése

2. Egy ajánlott irodalom feldolgozása

 

Nevelésfilozófiák és elméletek

Géczi János

 

A legfontosabb szakirodalom az ISKOLAKULTÚRA (ezt megtaláljátok az oldal linkek között).

Irodalom:

1. Gordon Győri János: A tanárképzés és tanártovábbképzés Japán modellje. (ezt megtaláljátok a google doksik között, feltöltöm)

2. Szabolcs Éva cikkei (Iskolakultúra)

3. Géczi János: Világkép - emberkép - pedagogikum (google doksikba feltöltöm)

4. Németh-Pukánszky: Pedagógiai problématörténet

5. Mészáros: Bevezetés a pedagógiai iskoláztatás történetébe

A Feladat:

Egy nevelésfilozófiai probléma leírása a következő folyóiratok kiválasztása alapján:

- Köznevelés

- A tanító

- Óvodai nevelés

- Úttörő vezető

(Elvileg kettesével-hármasával mindenki kapott egy időszakot, 50'-es, 60'-as stb évek...)

A folyóiratok valamelyikéből ki kell választani egy évfolyamot, majd a táblázat segítségével a képeket (pontosabban csak számolni kell) el kell helyezni az első, második és harmadik antropológiai térben, illetve a további kategóriákba. Megjegyzés: én csak striguláztam....

Majd ki kell választani 3 tetszőleges képet (ugyan abban az évfolyamban), amit elemezni kell a szövegkörnyezetében, kontextusában, a folyóiratban elfoglalt helye alapján, neveléselméleti kontextusában.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.